فرم استخدام

لطفا جهت استخدام در مجموعه کافه تل ( شرکت بتیس ) فرم زیر را تکمیل نمایید .

اطلاعات شخصی

ازدواج

* سابقه کاری مرتبط

اطلاعات تماس
نام رابط
اطلاعات تحصیلی
تاریخ کار
دپارتمان:

تاریخ شروع:

ارسال