آموزش تکرار اتوماتیک شماره گرفته شده سانترال پاناسونیک

جهت تکرار اتوماتیک شماره گرفته شده تنها کافیست مراحل زیر را انجام دهید :

برای تکرار اتوماتیک شماره گرفته شده ، بعد از دکمه SP-PHONE ، دکمه REDIA را فشار دهید ،

در این حالت مرکز تلفن تا زمان جواب داده شدن و یا تا پایان زمان تکرار اتوماتیک، شماره گیری خواهد کرد.

– دکمه SP-PHONE را فشار دهید

– دکمه REDIAL را فشار دهید

۸