آموزش انتقال دادن تماس توسط کنسول DSS سانترال پاناسونیک

تلفنهای مخصوص پاناسونیک
در حین انجام یک مکالمه
۱-دگمه DSS مربوط به آن داخلی را فشار دهید
۲-پس از شنیدن صدای بوق انتظار برای مکالمه در صورت تمایل با طرف مقابل در مورد مکالمه ای که میخواهید انتقال دهید ؛ صحبت کنید
۳- گوشی را بگذارید ( مکالمه منتقل شده است )

۱۱