آموزش جلو گیری از استفاده دیگران از تلفن شما در سانترال پاناسونیک

( قفل الکترونیکی تلفن )
شما می توانید تلفن خودتان را به نحوی قفل کنید که امکان برقراری مکالمه با خط شهری در ان امکان پذیر نباشد .
این امر می تواند برای جلو گیری از مکالمات نامناسبی که توسط دیگران امکان برقرای آن باشد ؛ جلوگیری کند
این امکان قفل الکترونیکی هم نامید می شود

برای قفل کردن / باز کردن تلفن :
تلفنهای مخصوص پاناسونیک و تلفنهای معمولی :

۱- گوشی را بردارید
۲- کد ۷۷ را وارد کنید
۳- یک کد ۴ رقمی را دو برای برای قفل کردن و یک بار برای باز کردن وارد کنید
۴- دگمه # را فشار دهید ( در مورد تلفنهای معمولی می توانید به جای دگمه # ؛ رقم ۰ را وارد کنید )
۵- گوشی رابگذارید

۳۸

در هنگامی که شما تلفن خودتان را قفل می کنید ؛ تلفن تان نمی تواند کارهای زیر را انجام دهد
– امکان برقراری مکالمات شهری
– دسترسی به اطلاعات گزارشی
البته شما می توانید با سیستم برنامه ریزی امکان برقراری مکالمه را تنظیم کنید
اگر کد قفل خودتان را فراموش کرده اید و یا نمی توانید ؛ قفل تلفن خودتان را باز کنید ؛ با اپراتور و یا مدیر سیستم تماس بگیرید
کد قفل باید ۴ رقمی بوده و نمی تواند کاراکترهای # و یا * جزء آنها باشد


آموزش نشان دادن یک پیغام در تلفن داخلی تلفن kx-t7730 سانترال بتیس

( پیغام عدم حضور )
اگر شما نمی توانید به مکالمات ورودی جواب دهید ؛ می توانید یک پیغام کوتاه را انتخاب کنید تا اینکه بر روی تلفن شخص تلفن کننده ؛ نمایش داده شود .
پیغامی که شما انتخاب می کنید می تواند علت عدم حضور شما را برای تلفن کننده ؛ توضیح دهد . این پیغام همچنین هر زمانی که گوشی را بردارید
بر روی صفحه نمایش تلفن خودتان هم دیده خواهد شد .

شماره پیغام و پیغام ها :

۱
به زودی باز خواهم گشت Will Return Soon

۲
به منزل رفته ام Gone Home

۳
At EXT . . . . Extension Number در داخلی . . . . هستم

۴
Back at . . . . . ( Hour: Minute) AM or PM در ساعت : دقیقه … بعد از ظهر و یا قبل از ظهر باز میگردم

۵
Out Until . . . . .( Month/ Day) بیرون هستم تا ماه/ روز

۶
در جلسه هستمIn the Meeting

آموزش فعال کردن :

تلفنهای مخصوص پاناسونیک و تلفنهای معمولی :

۱- گوشی را بردارید
۲- کد ۷۵ را وارد کنید
۳- کد پیغام مورد نظرتان را وارد کنید ( ۱ الی ۶ )
۴- دگمه # را فشار دهید ( در مورد تلفنهای معمولی می توانید به جای دگمه # ؛ رقم ۰ را وارد کنید )
۵- پس از شنیدن صدای بوق تائید ؛ گوشی را بگذارید

۳۵

آموزش لغو کردن :

تلفنهای مخصوص پاناسونیک و تلفنهای معمولی

۱- گوشی را بردارید
۲- کد ۷۵ را وارد کنید
۳- کد ۰ را وارد کنید
۴- دگمه # را فشار دهید ( در مورد تلفنهای معمولی می توانید به جای دگمه # ؛ رقم ۰ را وارد کنید )
۵- پس از شنیدن صدای بوق تائید ؛ گوشی را بگذارید

۳۶

برای تائید کردن ( اینکه کدام پیغام انتخاب شده است )
صفحه نمایش تلفنهای مخصوص پاناسونیک
۱- گوشی را بردارید

۳۷


آموزش فرستادن مکالمه FWD در یک داخلی دیگر سانترال پاناسونیک

تلفنهای مخصوص پاناسونیک و تلفنهای معمولی :
۱- گوشی را بردارید
۲- دکمه FWD/ DND را فشار داده و یا کد ۷۱ را وارد کنید
۳- برای فعال کردن سرویس به دنبال من ؛ کد ۵ و برای کنسل کردن این سرویس کد ۸ را وارد کنید
۴- شماره داخلی خودتان را وارد کنید
۵- دگمه # را فشار دهید ( استفاده کننده از تلفن معمولی می تواند به جای فشار دادن دگمه # ؛ رقم ۰ را وارد کنند)
۶- پس از شنیدن صدای بوق تائید ، گوشی را بگذارید

۳۳

LED مربوط به دگمه FWD/ DND حالتهای زیر را نشان می دهد
خاموش : هیچ کدام ازسرویسها فعال نیستند
روشن به رنگ قرمز: سرویس مزاحم نشوید فعال می باشد
روشن به رنگ قرمز و در حال چشمک زدن : یکی از سرویسهای فرستادن مکالمه ( FWD) فعال می باشد

اگر استفاده کننده از یک داخلی از تلفن مخصوص پاناسونیک استفاده کرده باشد و برنامه فرستادن مکالمه در ؛ صورت جواب داده نشدن و یا مشغول بودن
را فعال کرده باشد LED مربوط به دگمه FWD در زمانی که گوش بر روی تلفن قرار دارد به صورت چشمک زن در خواه آمد .

FWD ؛ برای خاموش کردن این LED در این حالت گوشی را برداشته و کد # ۷۱۶ را وارد کنید
یک مکالمه فقط می تواند یک بار به طور اتوماتیک فرستاده شود

در مثال پائین ؛ وقتی که داخلی A مکالمات خود را به داخلی B فرستاده باشد؛ در صورتی که داخلی B بخواهد مکالمات خود را به داخلی C بفرستد ؛
صدای بوق خطا را خواهد شنید و اگر داخلیB قبلا مکالمات خود را به داخلی C فرستاده باشد ؛داخلی A نمی تواند مکالمات خود را به داخلی Bمنتقل کند


آموزش فرستادن مکالمه FWD سانترال پاناسونیک

شما می توانید مکالمات ورودی خودتان را به مقصد دیگری انتقال دهید روشهای زیر قابل انجام می باشند :

همه مکالمات:
تمامی مکالمه به داخلی مورد نظر شما فرستاده خواهد شد ؛ بدون در نظر گرفتن وضعیت داخلی خودتان
( یعنی بدون در نظر گرفتن اینکه ایا داخلی شما ازاد بوده و یا مشغول بوده و یا در حالت مزاحم نشوید بوده باشد )

اشغال / جواب داده نشدن :
تمامی مکالمات وصل شده به داخلی شما به مقصد از قبل تعیین شده ای فرستاده خواهد شد ؛
در صورتی که شما پس از مدت زمان از قبل تعیین شده ای به مکالمه جواب نداده و یا داخلی شما مشغول باشد

به خط شهری ( خط بیرونی ) :
تمامی مکالمات شما به یک خط شهری از قبل برنامه ریزی شده ای ؛ فرستاده خواهد شد .
اگر از طریق سیستم برنامه ریزی مرکز تلفن ، این سرویس برای داخلی شما مجاز شده باشد . در این حالت طول مدت مکالمه دارای محدویت خواهد بود

سرویس به دنبال من ( منو دنبال کن ) :
اگر قبل از ترک کردن میز کارتان فراموش کرده اید که سرویس فرستادن همه مکالمات به داخلی دیگری را فعال کنید ( که در بالا ذکر شده است) ؛
این کار را می توانید در داخلی مقصد هم انجام دهید .
شما می توانید شماره صندوق صوتیتان را به عنوان مقصد مورد نظرتان برای فرستاده شدن مکالماتتان انتخاب کنید
مفصد تعیین شده به عنوان داخلی که مکالمات به ان فرستاده شود می تواند با داخلی اصلی تماس گرفته و
یا خطی را به ان داخلی منتقل کند.

تلفن های مخصوص پاناسونیک و تلفنهای معمولی:
۱- گوشی را بردارید
۲-دکمه FWD/ DNDرا فشار داده و یا کد ۷۱ را وارد کنید .
۳- برای انتخاب حالت فرستادن همه مکالمات کد ۱ ؛ برای انتخاب حالت فرستادن مکالمات در صورت مشغول بودن و یا جواب داده نشدن کد ۲ ؛ برای انتخاب حالت فرستادن مکالمات به خط شهری کد ۳ و برای کنسل کردن این برنامه کد ۰ را وارد کنید
۴- برای تعیین یک داخلی به عنوان مقصد ؛ شماره داخلی مورد نظر و برای انتفال مکالمه به یک شماره تلفن ؛ پس از وارد کردن کد دسترسی به خطوط شهری (۹) شماره تلفن مورد نظرتان را وارد کنید
۵- دگمه # را فشار دهید
۶- پس از شنیدن صدای بوق تائید ؛ گوشی را بگذارید

۳۲


آموزش استفاده کردن از هدست تلفن kx-t7730 سانترال پاناسونیک

با وصل کردن یک هدست اختیاری به تلفن ؛ شما می توانید از هدست برای مکالمه استفاده کنید . برای فعال کردن هدست ؛ برنامه ریزی خود تلفن مورد نیاز است .
یعنی با فشار دادن دکمه Program تلفن خودتان و وارد کردن دگمه NEXT به دفعات متعدد ؛ به گزینه ای می رسید که در آن از شما پرسیده می شود که آیا حالت
هدست فعال شود و یا نه ؟ وقتی که در آن منو شما گزینه Head Set را انتخاب کنید ؛ هدست تلفنتان فعال خواهد شد.

برای مکالمه از طریق هدست:

فقط تلفنهای مخصوص پاناسونیک
۱- دکمه SP- PHON را فشار دهید.
(در زمانی که حالتHead Set را انتخاب کرده و هدست را به تلفن وصل کرده اید )

۲۸


آموزش تبدیل یک مکالمه کنفرانسی ۳ نفره به مکالمه کنفرانسی ۵ نفره سانترال پاناسونیک

یک داخلی استفاده کننده از تلفنهای مخصوص پاناسونیک می تواند یک مکالمه کنفرانسی سه نفره را به یک مکالمه کنفرانسی پنج نفره تبدیل کند .
یک مکالمه کنفرانسی پنج نفره با پنج داخلی و یا ترکیبی از تعدادی از داخلی ها و تعدادی از خطوط شهری ( حداکثر دو خط شهری )
برای برقراری یک مکالمه کنفرانسی پنج نفره

تلفنهای مخصوص پاناسونیک :

۱- گوشی را بردارید
۲- کد *۲۲ را وارد کنید
۳- شماره مورد نظرتان را وارد کنید ( شماره داخلی و یا شماره تلفن . در صورتی که بخواهید شماره تلفنی را بگیرید ؛ ابتدا یک خط شهری تصرف کرده
و یا کد دسترسی به خطوط شهری را وارد کنید)
۴- صحبت کنید
۵- دگمه کنفرانس CONF را فشار دهید ( مکالمه در حال انجام به طور اتوماتیک در یکی از ناحیه های پارک ؛ در حالت هلد قرار خواهد گرفت )
۶- دگمه کنفرانس CONF را فشار دهید
۷- پس از شنیده شدن صدای بوق کنفرانس( می تواند حذف شود ) صحبت کنید

۲۴


آموزش ترک کردن یک مکالمه کنفرانسی ( کنفرانس بدون مراقبت) سانترال پاناسونیک

یک داخلی استفاده کننده از تلفن مخصوص پاناسونیک که یک مکالمه سه نفره با دو خط شهری برقرار کرده ؛ می تواند مکالمه کنفرانسی را قطع کرده
و به دو نفر دیگر اجازه دهد تا اینکه به مکالمه خودشان ادامه دهند . این امکان می تواند از طریق سیستم برنامه ریزی مرکز تلفن ؛ لغو شود

قطع کردن یک مکالمه کنفرانسی و اجازه دادن به انجام گرفتن یک مکالمه کنفرانسی بدون مراقبت
در زمانی که شما در حال مکالمه با نفر از طریق خط شهری هستید

فقط تلفن مخصوص پاناسونیک
۱- دگمه کنفرانس CONF را فشار دهید

۲۲

برگشتن به مکالمه در زمانی که دو نفر دیگر در حال مکالمه می باشند
تلفنهای مخصوص پاناسونیک :
۱- دکمه خط شهری که LED آن به رنگ سبز و با سرعت معتدل در حال چشمک زدن می باشد را ؛ فشار دهید .

۲۳


آموزش صحبت کردن با چندین خط ( کنفرانس ) سانترال پاناسونیک

تلفنهای مخصوص پاناسونیک و تلفنهای معمولی

در حال انجام یک مکالمه
۱- دگمه کنفرانس را فشار داده و یا قلاب زیر گوشی را یک بار قطع و وصل کنید
۲- مکالمه در حال انجام در حالت هلد قرار خواهد گرفت و شما می توانید شماره داخلی مورد نظرتان را گرفته و یا در صورتی که بخواهید با فشار دادن دگمه خط شهری ؛
یک خط شهری را تصرف کرده( در تلفنهای معمولی کد تصرف خط شهری ۹ را وارد کنید) و شماره تلفن مورد نظرتان را وارد کنید
۳- با نفر سوم مکالمه کنید
۴- دگمه کنفرانس CONF را فشار دهید و یا در تلفنهای معمولی قلاب زیر گوشی را یک بار قطع و وصل کرده و سپس رقم ۳ را وارد کنید
۵- پس از شنیدن صدای بوق کنفرانس ؛ یک مکالمه سه نفره کنفرانسی برقرار کنید

۱۸

قطع کردن مکالمه با یک نفر و مکالمه با نفر بعدی
فقط تلفنهای مخصوص پاناسونیک :
در حین انجام یک مکالمه
۱- دگمه کنفرانس CONFرا فشار داده و یا دگمه INTERCOM را فشار دهید
۲- صحبت کنید

۱۹

قرار دادن نفر سوم در حالت هلد و مکالمه با نفر اصلی
تلفنهای معمولی :
۱- دکمه Recall را فشار داده و یا قلاب زیر گوشی را یک بار قطع و وصل کنید –
۲- صحبت کنید

۲۰

ترک کردن مکالمه کنفرانسی سه نفره
تلفنهای مخصوص پاناسونیک و تلفن معمولی
در زمانی شما مشغول مکالمه با دو داخلی و یا یک داخلی و یک خط شهری می باشید
۱- گوشی را بگذارید . دو نفر دیگر می توانند به مکالمه خودشان ادامه دهند.

۲۱


آموزش صحبت کردن با دو خط ( به صورت یک در میان ) سانترال پاناسونیک

وقتی که در حال مکالمه با یک خط می باشید و خط دیگری در حالت هلد می باشد ؛ شما می توانید به صورت یک در میان با هر کدام از این دو خط مکالمه کنید
تلفنهای مخصوص پاناسونیک :
در حین انجام یک مکالمه

۱- دگمه هلد را فشار دهید
۲- دگمه خط شهری CO و یا دگمه INTERCOM را فشار دهید ( اگر هر دو قسمت داخلی باشند ؛ انجام این مرحله مورد نیاز نمی باشد )
۳- با قسمت دیگر مکالمه کنید
۴- دگمه هلد را فشار دهید
۵- پس از شنیدن صدای بوق تائید ؛ دگمه خط شهری و یا دگمه INTERCOM را فشار دهید ( اگر هر دو قسمت داخلی باشند ؛ انجام این مرحله مورد نیاز نمی باشد )
۶- با قسمت اولی (اصلی) مکالمه کنید ( قسمت دیگر در حالت هلد قرار خواهد گرفت )

۱۶

تلفنهای معمولی :
در حین انجام یک مکالمه
۱- قلاب زیر گوشی را یک بار قطع و وصل کنید
۲- پس از شنیدن صداب بوق تائید و بعد از آن صدای بوق آزاد ؛ با قسمت دیگر مکالمه کنید
۳- قلاب زیر گوشی را یک بار قطع و وصل کنید
۴- با قسمت اولی (اصلی) مکالمه کنید ( قسمت دیگر در حالت هلد قرارخواهد گرفت )

۱۷


آموزش تصرف مجدد خط هلد شده سانترال پاناسونیک

برای تصرف مجدد خط شهری هلد شده در داخلی هلد کننده خط :

۱- دکمه خط شهریCOدر حال چشمک زدن و یا دکمه INTERCOMدر حال چشمک زدن را فشار داده و یا قلاب زیر گوشی را یک بار قطع و وصل کنید
( در تلفنهای معمولی ؛ اگر گوشی گذاشته شده باشد ؛ فقط گوشی را بردارید )
۲- خط هلد شده ؛ مجددا تصرف شده و شما می توانید مکالمه کنید

برای تصرف مجدد خط شهری هلد شده ( هلد عمومی ) در یک داخلی دیگر
۱- گوشی را بردارید
۲- دگمه خط شهری هلد شده را فشار داده و کد ۵۳ را وارد کرده و در ادامه شماره خط شهری هلد شده را وارد کنید ( یعنی شماره خط )
۳- پس از شنیدن صدای بوق تائید ؛ صحبت کنید

برای دریافت خط داخلی هلد شده ( هلد عمومی ) از یک داخلی دیگر
۱- گوشی را بردارید
۲- کد ۵ را وارد کنید
۳- شماره داخلی هلد شده را وارد کنید
۴- پس از شنیدن صدای بوق تائید ؛ صحبت کنید

۱۵