فیلم آموزش استفاده از سانترال بتیس – قسمت سوم


فیلم آموزش استفاده از سانترال بتیس – قسمت اول


فیلم آموزشی ورود به برنامه ریزی سانترال بتیس

در این این فیلم آموزشی روش ورود به حال برنامه ریزی سانترال های بتیس بیان شده است

لازم به ذکر است این آموزش برای مشتریان تدارک دیده نشده است و مناسب برای همکاران و نصابان عزیز میباشد

آموزش تصویری :