آموزش جواب دادن به مکالمات در حال انتظار از شرکت مخابرات سانترال پاناسونیک

شرکت مخابرات شما ممکن سرویس اختیاری انتظار برای مکالمه را بر روی خط شهری شما دایر کرده باشد . که این سرویس به شما اطلاع می دهد
بر روی همان خط شهری ، پشت خطی برای مکالمه با شما منتظر است.
( برای اطلاعات بیشتر و فعال سازی؛ با شرکت مخابرات منطقه خودتان تماس بگیرید )

تلفنهای مخصوص پاناسونیک
در هنگامی که صدای بوق انتظار برای مکالمه را می شنوید
۱- دگمه FLASH/ RECALL را فشار دهید

تلفنهای معمولی
در هنگامی که صدای بوق انتظار برای مکالمه را می شنوید
۱- قلاب زیر گوشی را یک بار قطع و وصل کرده و یا دگمه Recall را فشار دهید
۲- پس ازشنیدن صدای بوق تائید و سپس صدای بوق آزاد ؛ کد ۶ را وارد کنید

۵


آموزش جواب دادن به مکالمات در حال انتظار ( پشت خطی ) سانترال پاناسونیک

اختصار حروف بالای تصاویر : بالای تصاویری که با استفاده از گوشی تلفن سانترال پاناسونیک مدل KX-T7730 که با اختصار PT نوشته شده و یا گوشی معمولی SLT نوشته شده

جواب دادن به مکالمات در حال انتظار ( پشت خطی )
در حین انجام یک مکالمه ؛ یک صدای بوق انتظار برای مکالمه که ممکن است از طریق بلندگوی تلفن تان و یا از طریق گوشی تلفن ؛ به گوشتان برسد ؛ به شما می گوید
که کسی منتظر مکالمه با شما می باشد ؛ این مکالمه ممکن است از یک داخلی و یا از یک خط شهری ؛ منتظر شما باشد .
شما می توانید به مکالمه در انتظار به ۲ روش جواب بدهید ؛

۱ – با قطع کردن مکالمه در حال انجام
۲ – قرار دادن مکالمه در حال انجام در حالت هلد

– جواب دادن به مکالمات در حال انتظار در داخل مرکز تلفن ( پشت خطی داخلی )
– جواب دادن به مکالمات در حال انتظار از شرکت مخابرات ( پشت خطی شهری )
جواب دادن به مکالمات در حال انتظار ، داخلی و شهری با قطع کردن تماس در حال انجام :

تلفنهای مخصوص اپراتورری پاناسونیک :

در هنگامی که صدای بوق انتظار برای مکالمه را می شنوید
۱- دگمه CO خط شهری و یا دکمه INTERCOM را فشار دهید
۲- با مکالمه در حال انتظار ؛ صحبت کنید

۱

تلفنهای معمولی :
در هنگامی که صدای بوق انتظار برای مکالمه را می شنوید
۱- گوشی را بگذارید
۲- گوشی را بردارید
۳- با مکالمه در حال انتظار ؛ صحبت کنید

۲