آموزش آماده سازی فایل های صوتی جهت سانترال های بتیس :
نام نرم افزار : wavepad


فیلم آموزشی ورود به برنامه ریزی سانترال بتیس

در این این فیلم آموزشی روش ورود به حال برنامه ریزی سانترال های بتیس بیان شده است

لازم به ذکر است این آموزش برای مشتریان تدارک دیده نشده است و مناسب برای همکاران و نصابان عزیز میباشد

آموزش تصویری :