آموزش فرستادن مکالمه FWD سانترال پاناسونیک

شما می توانید مکالمات ورودی خودتان را به مقصد دیگری انتقال دهید روشهای زیر قابل انجام می باشند :

همه مکالمات:
تمامی مکالمه به داخلی مورد نظر شما فرستاده خواهد شد ؛ بدون در نظر گرفتن وضعیت داخلی خودتان
( یعنی بدون در نظر گرفتن اینکه ایا داخلی شما ازاد بوده و یا مشغول بوده و یا در حالت مزاحم نشوید بوده باشد )

اشغال / جواب داده نشدن :
تمامی مکالمات وصل شده به داخلی شما به مقصد از قبل تعیین شده ای فرستاده خواهد شد ؛
در صورتی که شما پس از مدت زمان از قبل تعیین شده ای به مکالمه جواب نداده و یا داخلی شما مشغول باشد

به خط شهری ( خط بیرونی ) :
تمامی مکالمات شما به یک خط شهری از قبل برنامه ریزی شده ای ؛ فرستاده خواهد شد .
اگر از طریق سیستم برنامه ریزی مرکز تلفن ، این سرویس برای داخلی شما مجاز شده باشد . در این حالت طول مدت مکالمه دارای محدویت خواهد بود

سرویس به دنبال من ( منو دنبال کن ) :
اگر قبل از ترک کردن میز کارتان فراموش کرده اید که سرویس فرستادن همه مکالمات به داخلی دیگری را فعال کنید ( که در بالا ذکر شده است) ؛
این کار را می توانید در داخلی مقصد هم انجام دهید .
شما می توانید شماره صندوق صوتیتان را به عنوان مقصد مورد نظرتان برای فرستاده شدن مکالماتتان انتخاب کنید
مفصد تعیین شده به عنوان داخلی که مکالمات به ان فرستاده شود می تواند با داخلی اصلی تماس گرفته و
یا خطی را به ان داخلی منتقل کند.

تلفن های مخصوص پاناسونیک و تلفنهای معمولی:
۱- گوشی را بردارید
۲-دکمه FWD/ DNDرا فشار داده و یا کد ۷۱ را وارد کنید .
۳- برای انتخاب حالت فرستادن همه مکالمات کد ۱ ؛ برای انتخاب حالت فرستادن مکالمات در صورت مشغول بودن و یا جواب داده نشدن کد ۲ ؛ برای انتخاب حالت فرستادن مکالمات به خط شهری کد ۳ و برای کنسل کردن این برنامه کد ۰ را وارد کنید
۴- برای تعیین یک داخلی به عنوان مقصد ؛ شماره داخلی مورد نظر و برای انتفال مکالمه به یک شماره تلفن ؛ پس از وارد کردن کد دسترسی به خطوط شهری (۹) شماره تلفن مورد نظرتان را وارد کنید
۵- دگمه # را فشار دهید
۶- پس از شنیدن صدای بوق تائید ؛ گوشی را بگذارید

۳۲