آموزش فعال کردن call waiting یا دریافت بوق انتظار برای مکالمه شهری سانترال پاناسونیک
در هنگام مکالمه ، شما می توانید از منتظر بودن کسی ( پشت خط بودن ) برای مکالمه با شما ، آگاه شوید.
فعال کردن دریافت بوق انتظار برای مکالمه منتظر از خط شهری ( پشت خط شهری )
تلفن های مخصوص پاناسونیک و تلفن های معمولی

– گوشی را بردارید
– کد ۷۳۱ را وارد کنید
– برای فعال کردن کد ۱ و برای لغو کد ۰ را وارد کنید.
– دکمه # را فشار دهید.
– بعد از شنیدن بوق تایید ، گوشی را بگذارید.

۱۳