آموزش نشان دادن یک پیغام در تلفن داخلی تلفن kx-t7730 سانترال بتیس

( پیغام عدم حضور )
اگر شما نمی توانید به مکالمات ورودی جواب دهید ؛ می توانید یک پیغام کوتاه را انتخاب کنید تا اینکه بر روی تلفن شخص تلفن کننده ؛ نمایش داده شود .
پیغامی که شما انتخاب می کنید می تواند علت عدم حضور شما را برای تلفن کننده ؛ توضیح دهد . این پیغام همچنین هر زمانی که گوشی را بردارید
بر روی صفحه نمایش تلفن خودتان هم دیده خواهد شد .

شماره پیغام و پیغام ها :

۱
به زودی باز خواهم گشت Will Return Soon

۲
به منزل رفته ام Gone Home

۳
At EXT . . . . Extension Number در داخلی . . . . هستم

۴
Back at . . . . . ( Hour: Minute) AM or PM در ساعت : دقیقه … بعد از ظهر و یا قبل از ظهر باز میگردم

۵
Out Until . . . . .( Month/ Day) بیرون هستم تا ماه/ روز

۶
در جلسه هستمIn the Meeting

آموزش فعال کردن :

تلفنهای مخصوص پاناسونیک و تلفنهای معمولی :

۱- گوشی را بردارید
۲- کد ۷۵ را وارد کنید
۳- کد پیغام مورد نظرتان را وارد کنید ( ۱ الی ۶ )
۴- دگمه # را فشار دهید ( در مورد تلفنهای معمولی می توانید به جای دگمه # ؛ رقم ۰ را وارد کنید )
۵- پس از شنیدن صدای بوق تائید ؛ گوشی را بگذارید

۳۵

آموزش لغو کردن :

تلفنهای مخصوص پاناسونیک و تلفنهای معمولی

۱- گوشی را بردارید
۲- کد ۷۵ را وارد کنید
۳- کد ۰ را وارد کنید
۴- دگمه # را فشار دهید ( در مورد تلفنهای معمولی می توانید به جای دگمه # ؛ رقم ۰ را وارد کنید )
۵- پس از شنیدن صدای بوق تائید ؛ گوشی را بگذارید

۳۶

برای تائید کردن ( اینکه کدام پیغام انتخاب شده است )
صفحه نمایش تلفنهای مخصوص پاناسونیک
۱- گوشی را بردارید

۳۷