آموزش جلو گیری از استفاده دیگران از تلفن شما در سانترال پاناسونیک

( قفل الکترونیکی تلفن )
شما می توانید تلفن خودتان را به نحوی قفل کنید که امکان برقراری مکالمه با خط شهری در ان امکان پذیر نباشد .
این امر می تواند برای جلو گیری از مکالمات نامناسبی که توسط دیگران امکان برقرای آن باشد ؛ جلوگیری کند
این امکان قفل الکترونیکی هم نامید می شود

برای قفل کردن / باز کردن تلفن :
تلفنهای مخصوص پاناسونیک و تلفنهای معمولی :

۱- گوشی را بردارید
۲- کد ۷۷ را وارد کنید
۳- یک کد ۴ رقمی را دو برای برای قفل کردن و یک بار برای باز کردن وارد کنید
۴- دگمه # را فشار دهید ( در مورد تلفنهای معمولی می توانید به جای دگمه # ؛ رقم ۰ را وارد کنید )
۵- گوشی رابگذارید

۳۸

در هنگامی که شما تلفن خودتان را قفل می کنید ؛ تلفن تان نمی تواند کارهای زیر را انجام دهد
– امکان برقراری مکالمات شهری
– دسترسی به اطلاعات گزارشی
البته شما می توانید با سیستم برنامه ریزی امکان برقراری مکالمه را تنظیم کنید
اگر کد قفل خودتان را فراموش کرده اید و یا نمی توانید ؛ قفل تلفن خودتان را باز کنید ؛ با اپراتور و یا مدیر سیستم تماس بگیرید
کد قفل باید ۴ رقمی بوده و نمی تواند کاراکترهای # و یا * جزء آنها باشد