آموزش آماده سازی فایل های صوتی جهت سانترال های بتیس :
نام نرم افزار : wavepad


فیلم آموزش استفاده از سانترال بتیس – قسمت سوم


فیلم آموزش استفاده از سانترال بتیس – قسمت اول