آموزش تبدیل کردن یک مکالمه کنفرانسی سه نفره به یک مکالمه کنفرنسی پنج نفره با یک و یا دو عدد خط شهری سانترال پاناسونیک

فقط تلفنهای مخصوص پاناسونیک :

در حین انجام یک مکالمه کنفرانسی سه نفره با یک الی دو خط شهری ؛ برقرار شده بدون وارد کردن کد *۲۲
۱- دکمه HOLD را فشار دهید
۲- کد *۲۲ را وارد کنید
۳- شماره مورد نظرتان را وارد کنید ( شماره داخلی و یا شماره تلفن . در صورتی که بخواهید شماره تلفنی را بگیرید ؛ ابتدا یک خط شهری تصرف کرده
و یا کد دسترسی به خطوط شهری را وارد کنید)
۴- صحبت کنید
۵- دگمه کنفرانCONF را فشار دهید ( مکالمه در حال انجام به طور اتوماتیک در یکی از ناحیه های پارک ؛ در حالت هلد قرار خواهد گرفت )
۶- دگمه کنفرانس CONF را فشار دهید
۷- پس از شنیده شدن صدای بوق کنفرانس( می تواند حذف شود ) صحبت کنید.

۲۵

برای ترک کردن یک مکالمه کنفرانسی پنج نفره
فقط تلفنهای مخصوص پاناسونیک
در داخلی اصلی
۱- گوشی رابگذارید

۲۶