آموزش رزرو کردن خط شهری مشغول در سانترال پاناسونیک

آموزش رزرو کردن خط شهری مشغول در سانترال پاناسونیک شما می توانید خط شهری مشغولی را که قصد تماس

آموزش رزرو کردن خط شهری مشغول در سانترال پاناسونیک
شما می توانید خط شهری مشغولی را که قصد تماس با آن را دارید، رزرو کنید.
وقتی صدای بوق اشغال را شنیدید:
– عدد ۶ را وارد کنید
– بعد از شنیدن صدای بوق تایید گوشی را بگذارید.

بعد از آنکه خط شهری را رزرو کرده و گوشی را گذاشتید ، پس از آزاد شدن خط شهری رزرو شده،
آن خط در داخلی شما زنگ خواهد خورد و شما با برداشتن گوشی ، بوق آزاد خط شهری را خواهید شنید
و می توانید شماره تلفن مورد نظر خود را وارد کرده و تماس بر قرار نمایید.

۹

      business brochure design with colorful hexagonal shapes

ثبت دیدگاه

14 − 12 =