آموزش انتقال مکالمه به یک خط شهری سانترال پاناسونیک

آموزش انتقال مکالمه به یک خط شهری سانترال پاناسونیک اگر تلفن داخلی شما قبلا از طریق سیستم برنامه ریزی

آموزش انتقال مکالمه به یک خط شهری سانترال پاناسونیک

اگر تلفن داخلی شما قبلا از طریق سیستم برنامه ریزی مرکز تلفن ؛ تنظیم و برنامه ریزی شده باشد ؛ می توانید مکالمات وارد شده به داخلی خودتان را به یک خط شهری منتقل کنید.

تلفنهای مخصوص پاناسونیک :
در حین انجام یک مکالمه

۱- دگمه TRANSFER را فشار دهید.
۲- پس از شنیدن صدای بوق تائید و صدای بوق داخلی ؛ دگمه خط شهری را فشار داده و یا کد تصرف خط شهری ( ۹ ) را وارد کنید
۳- پس از ازاد شدن خط شهری ؛ شماره تلفن مورد نظرتان را وارد کنید
۴- پس از شنیدن صدای بوق انتظار برای مکالمه و جواب داده شدن از طرف مقابل ؛ صحبت کنید
۵- گوشی را بگذارید . در این زمان مکالمه منتقل خواهد شد

۱۲

      business brochure design with colorful hexagonal shapes

ثبت دیدگاه

پانزده − هفت =