آموزش تصرف مجدد خط هلد شده سانترال پاناسونیک

آموزش تصرف مجدد خط هلد شده سانترال پاناسونیک برای تصرف مجدد خط شهری هلد شده در داخلی هلد

آموزش تصرف مجدد خط هلد شده سانترال پاناسونیک

برای تصرف مجدد خط شهری هلد شده در داخلی هلد کننده خط :

۱- دکمه خط شهریCOدر حال چشمک زدن و یا دکمه INTERCOMدر حال چشمک زدن را فشار داده و یا قلاب زیر گوشی را یک بار قطع و وصل کنید
( در تلفنهای معمولی ؛ اگر گوشی گذاشته شده باشد ؛ فقط گوشی را بردارید )
۲- خط هلد شده ؛ مجددا تصرف شده و شما می توانید مکالمه کنید

برای تصرف مجدد خط شهری هلد شده ( هلد عمومی ) در یک داخلی دیگر
۱- گوشی را بردارید
۲- دگمه خط شهری هلد شده را فشار داده و کد ۵۳ را وارد کرده و در ادامه شماره خط شهری هلد شده را وارد کنید ( یعنی شماره خط )
۳- پس از شنیدن صدای بوق تائید ؛ صحبت کنید

برای دریافت خط داخلی هلد شده ( هلد عمومی ) از یک داخلی دیگر
۱- گوشی را بردارید
۲- کد ۵ را وارد کنید
۳- شماره داخلی هلد شده را وارد کنید
۴- پس از شنیدن صدای بوق تائید ؛ صحبت کنید

۱۵

      business brochure design with colorful hexagonal shapes

ثبت دیدگاه

4 + 20 =