آموزش تبدیل یک مکالمه کنفرانسی ۳ نفره به مکالمه کنفرانسی ۵ نفره سانترال پاناسونیک

آموزش تبدیل یک مکالمه کنفرانسی ۳ نفره به مکالمه کنفرانسی ۵ نفره سانترال پاناسونیک یک داخلی استفاده کننده

آموزش تبدیل یک مکالمه کنفرانسی ۳ نفره به مکالمه کنفرانسی ۵ نفره سانترال پاناسونیک

یک داخلی استفاده کننده از تلفنهای مخصوص پاناسونیک می تواند یک مکالمه کنفرانسی سه نفره را به یک مکالمه کنفرانسی پنج نفره تبدیل کند .
یک مکالمه کنفرانسی پنج نفره با پنج داخلی و یا ترکیبی از تعدادی از داخلی ها و تعدادی از خطوط شهری ( حداکثر دو خط شهری )
برای برقراری یک مکالمه کنفرانسی پنج نفره

تلفنهای مخصوص پاناسونیک :

۱- گوشی را بردارید
۲- کد *۲۲ را وارد کنید
۳- شماره مورد نظرتان را وارد کنید ( شماره داخلی و یا شماره تلفن . در صورتی که بخواهید شماره تلفنی را بگیرید ؛ ابتدا یک خط شهری تصرف کرده
و یا کد دسترسی به خطوط شهری را وارد کنید)
۴- صحبت کنید
۵- دگمه کنفرانس CONF را فشار دهید ( مکالمه در حال انجام به طور اتوماتیک در یکی از ناحیه های پارک ؛ در حالت هلد قرار خواهد گرفت )
۶- دگمه کنفرانس CONF را فشار دهید
۷- پس از شنیده شدن صدای بوق کنفرانس( می تواند حذف شود ) صحبت کنید

۲۴

      business brochure design with colorful hexagonal shapes

ثبت دیدگاه

2 × سه =