آموزش تکرار اتوماتیک شماره گرفته شده سانترال پاناسونیک

آموزش تکرار اتوماتیک شماره گرفته شده سانترال پاناسونیک جهت تکرار اتوماتیک شماره گرفته شده تنها کافیست مراحل زیر

آموزش تکرار اتوماتیک شماره گرفته شده سانترال پاناسونیک

جهت تکرار اتوماتیک شماره گرفته شده تنها کافیست مراحل زیر را انجام دهید :

برای تکرار اتوماتیک شماره گرفته شده ، بعد از دکمه SP-PHONE ، دکمه REDIA را فشار دهید ،

در این حالت مرکز تلفن تا زمان جواب داده شدن و یا تا پایان زمان تکرار اتوماتیک، شماره گیری خواهد کرد.

– دکمه SP-PHONE را فشار دهید

– دکمه REDIAL را فشار دهید

۸

      business brochure design with colorful hexagonal shapes

ثبت دیدگاه

نوزده − هشت =