آموزش جواب دادن بدون برداشتن گوشی سانترال پاناسونیک

آموزش جواب دادن بدون برداشتن گوشی سانترال پاناسونیک شما می توایند تلفن خودتان را ( تلفنهای مخصوص پاناسونیک )

آموزش جواب دادن بدون برداشتن گوشی سانترال پاناسونیک
شما می توایند تلفن خودتان را ( تلفنهای مخصوص پاناسونیک ) طوری برنامه ریزی کنید که وقتی یک مکالمه از داخل برقرار می شود ( مکالمات داخلی )
بدون برداشتن گوشی بتوانید به مکالمه جواب بدهید ؛ در این حالت وقتی یک مکالمه داخلی وارد می شود ؛ تلفن صدای یک صدای بیپ را پخش کرده
و سپس صدای طرف مقابل از بلندگوی تلفن شما پخش خواهد شد.

تلفنهای مخصوص پاناسونیک
در حالتی که گوشی بر روی تلفن می باشد
۱- دگمه AUTO ANSWE را فشار دهید

حالتهای زیر را AUTO ANSWER موجود بر روی دگمه LED :
خاموش : حالت جواب دادن بدون برداشتن گوشی فعال نیست
قرمز : حالت جواب دادن بدون برداشتن گوشی فعال است

۸

      business brochure design with colorful hexagonal shapes

ثبت دیدگاه

13 + ده =