آموزش جواب دادن با تلفن بعد از آزاد شدن خط داخلی رزرو شده سانترال پاناسونیک

آموزش جواب دادن با تلفن بعد از آزاد شدن خط داخلی رزرو شده سانترال پاناسونیک در هنگام شنیدن صدای

آموزش جواب دادن با تلفن بعد از آزاد شدن خط داخلی رزرو شده سانترال پاناسونیک

در هنگام شنیدن صدای زنگ خودتان :
– گوشی را بردارید
– پس از شنیدن صدای بوق برگشت و شنیدن
– صدای کسی که گوشی را بر می دارد ، صحبت کنید.

۱۱

      business brochure design with colorful hexagonal shapes

ثبت دیدگاه

چهار × سه =