آموزش جواب دادن به زنگ خوردن یک تلفن دیگر سانترال پاناسونیک

آموزش جواب دادن به زنگ خوردن یک تلفن دیگر سانترال پاناسونیک بدون ترک کردن میزتان ؛ شما می توانید

آموزش جواب دادن به زنگ خوردن یک تلفن دیگر سانترال پاناسونیک (Call Pickup)

بدون ترک کردن میزتان ؛ شما می توانید به زنگ خوردن یک داخلی در جای دیگر و یا به زنگ خوردن یک داخلی در گروه خودتان ؛ جواب بدهید .
روشهای جواب دادن به زنگ خوردن یک تلفن ؛ به شرح زیر امکان پذیر می باشد

– جواب دادن به زنگ خوردن یک تلفن در داخل گروه خودتان
– جواب دادن به زنگ خوردن یک تلفن به طور مستقیم

تلفنهای مخصوص پاناسونیک و تلفن های معمولی :

۱- گوشی را بردارید
۲- برای جواب دادن به زنگ خوردن تلفنی در داخل گروه خودتان ؛ کد ۴۰
برای جواب دادن به زنگ خوردن یک داخلی خارج گروه خودتان ؛ ابتدا کد ۴ و سپس شماره داخلی که در حال زنگ خوردن است را ؛ وارد کنید
۳- پس از شنیدن صدای بوق تائید ؛ مکالمه کنید
اگر در مرکز تلفن شما سیستم شماره گذاری Plan2 و یا Plan3 برنامه ریزی شده است ( شماره های داخلی شما ۲ رقمی است ) ؛
کد ۴۰ # را به جای ۴۰ وارد کنید
کد ۴۱ # را به جای ۴۱ وارد کنید
مرکز تلفن را طوری می توان برنامه ریزی کرد که برای جواب دادن به زنگ خوردن تلفن دیگر ؛ نیازی به وارد کردن کد ۴۰ نباشد
و شما می توانید فقط با برداشتن گوشی به تلفن در حال زنگ خوردن جواب بدهید .

۹

      سانترال ارزان ایرانی بتیس

ثبت دیدگاه

دو × 3 =