آموزش صحبت کردن با دو خط ( به صورت یک در میان ) سانترال پاناسونیک

آموزش صحبت کردن با دو خط ( به صورت یک در میان ) سانترال پاناسونیک وقتی که در حال

آموزش صحبت کردن با دو خط ( به صورت یک در میان ) سانترال پاناسونیک

وقتی که در حال مکالمه با یک خط می باشید و خط دیگری در حالت هلد می باشد ؛ شما می توانید به صورت یک در میان با هر کدام از این دو خط مکالمه کنید
تلفنهای مخصوص پاناسونیک :
در حین انجام یک مکالمه

۱- دگمه هلد را فشار دهید
۲- دگمه خط شهری CO و یا دگمه INTERCOM را فشار دهید ( اگر هر دو قسمت داخلی باشند ؛ انجام این مرحله مورد نیاز نمی باشد )
۳- با قسمت دیگر مکالمه کنید
۴- دگمه هلد را فشار دهید
۵- پس از شنیدن صدای بوق تائید ؛ دگمه خط شهری و یا دگمه INTERCOM را فشار دهید ( اگر هر دو قسمت داخلی باشند ؛ انجام این مرحله مورد نیاز نمی باشد )
۶- با قسمت اولی (اصلی) مکالمه کنید ( قسمت دیگر در حالت هلد قرار خواهد گرفت )

۱۶

تلفنهای معمولی :
در حین انجام یک مکالمه
۱- قلاب زیر گوشی را یک بار قطع و وصل کنید
۲- پس از شنیدن صداب بوق تائید و بعد از آن صدای بوق آزاد ؛ با قسمت دیگر مکالمه کنید
۳- قلاب زیر گوشی را یک بار قطع و وصل کنید
۴- با قسمت اولی (اصلی) مکالمه کنید ( قسمت دیگر در حالت هلد قرارخواهد گرفت )

۱۷

      سانترال ارزان ایرانی بتیس

ثبت دیدگاه

ده + یک =