آموزش برای فعال و قطع کردن میکروفون ( Muting ) گوشی سانترال پاناسونیک

آموزش برای فعال و لغو کردن میکروفن گوشی سانترال پاناسونیک قطع کردن میکروفون ( Muting ) شما می توانید میکروفون

آموزش برای فعال و لغو کردن میکروفن گوشی سانترال پاناسونیک

قطع کردن میکروفون ( Muting )
شما می توانید میکروفون تلفن خودتان را خاموش کنید ( برای مثال برای مشورت کردن خصوصی با اشخاص حاضر در اتاق در حالی که صدای طرف مقابل شما از طریق اسپیکر فون پخش می شود ) برای فعال کردن / لغو کردن

تلفنهای مخصوص پاناسونیک

۱- دکمه MUTEرا فشار دهی
LED مربوطه به دکمه AUTO ANS وضعیت این سرویس را بر روی تلفن شما نشان می د هد
خاموش : میکروفون باز است
روشن چشمک زن : میکروفون بسته است
این سرویس فقط در زمانی که در حالت مکالمه از طریق اسپیکرفون می باشیم ؛ یعنی بدون گوشی مکالمه می کنیم ؛ کاربرد دارد

      business brochure design with colorful hexagonal shapes

ثبت دیدگاه

دو + 13 =